บริการของเรา

บริการสำหรับผู้ซื้อ ผู้เช่า ผู้ฝากขาย ผู้ให้เช่า และเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ มีดังนี้

  1. สำหรับผู้ซื้อ จะได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำในการเลือกอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด ไม่ว่าจะซื้อ เพื่ออยู่อาศัย  หรือ เพื่อลงทุน
  2. สำหรับผู้เช่า จะได้รับคำปรึกษา และบริการแบบครบวงจรทั้งก่อนและหลังการเช่า เพื่อให้ผู้เช่าได้ที่พักอาศัยที่เหมาะสมที่สุด ตามความต้องการ
  3. ผู้ฝากขาย-ให้เช่า และเจ้าของอสังหาริมทรัพย์  จะสามารถขาย-ให้เช่าได้ตามระยะเวลาที่ต้องการด้วยความสะดวกสบาย จากการบริการที่รวดเร็ว เครือข่าย และฐานข้อมูลลูกค้าที่มีคุณภาพ
นอกจากนี้ยังมีบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น อาทิเช่น
  1. บริการพาชมสถานที่และอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการขายหรือให้เช่า
  2. บริการช่วยดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์
  3. บริการประสานงานกับสถาบันการเงินในการให้คำปรึกษาและจัดหาแหล่งเงินกู้
  4. บริการประสานงานด้านเอกสารทางกฎหมาย
  5. บริการประสานงานกับหน่วยราชการต่างๆ เช่น กรมที่ดิน เป็นต้น
 

”Your Benefit Is Our Purpose “
BANGKOK SMILE PROPERTY 
GOOD ASSET GREAT SERVICE