คำนวณค่าใช้จ่ายวันโอน

หากเป็นการซื้อเงินสดให้ใส่ 0