เคสนี้ เป็นอาคารพาณิชย์ ในซอย ABAC บางนา

เคสนี้ เป็นอาคารพาณิชย์ ในซอย ABAC บางนา
ต้องบอกว่า ก่อนขาย เราได้วิเคราะห์ตลาด
เปรียบเทียบคู่แข่ง
วิเคราะห์ราคา เพื่อตั้งราคาที่เหมาะสม
ทำการตลาดทุกช่องทางให้มากกว่าคนอื่น
สุดท้ายผลงานจึงออกมาดีตามที่เราอยากให้ลูกค้าได้รับ

ยินดีกับผู้ซื้อและผู้ขายด้วยนะครับ